R/ 1. Nzaririmbira Nyagasani indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza byinshi, nzamurata mwamamaze

R2/ Nimuririmbire kandi mucurangire Nyagasni, mumurate mumushime, mumusenge mumukunze, mumuratire abatamuzi, twizihizwe no kumutura ibitambo.

1. Mu gihe cy'amage nzamuramya, mu gihe cy'amahoro nzamukuza, nzamuririmbira nkomeje, nshyize amajwi hejuru